Search
Sisällysluettelo
E-Kirja
Opas kuinka
Tunnistaa
Hankintojesi
Piilokustannukset
Syöttämällä sähköpostiosoitteesi hyväksyt Droppen tietosuojakäytänteet.

Oikeiden Hengityssuojainten Valitseminen Rakennusalalla: Opas Hiontaan, Betonipölyyn Ja Muuhun

Tutustu parhaisiin rakennusalan kasvonsuojaimiin hiontaa, betonipölyä ja muita haasteita varten.

Rakennusalalla työntekijät altistuvat rutiininomaisesti erilaisille vaarallisille materiaaleille ja ympäristön olosuhteille. Siksi yksi tärkeimmistä tekijöistä heidän terveytensä ja turvallisuutensa ylläpitämisessä on varmistaa, että heillä on käytettävissään asianmukaiset hengityssuojaimet. 

Laadukas rakennusalan kasvonsuojain ei ainoastaan vähennä hengityselinsairauksien riskiä, vaan tarjoaa käyttäjälleen myös miellyttävämmän työympäristön rakennustyömaalla.

Koska rakennushankkeet kaikkialla Euroopassa jatkavat kasvuaan, työntekijöiden ja työnantajien on yhä tärkeämpää asettaa asianmukainen suojaus etusijalle ja investoida parhaisiin saatavilla oleviin naamareihin ja hengityssuojaimiin.

Rakennustyömailla esiintyvistä lukuisista ilman epäpuhtauksista erityisesti hiekkapöly ja betonipöly muodostavat merkittävän uhan työntekijöiden terveydelle.

Hionta tuottaa hienoja hiukkasia, jotka hengitettynä voivat aiheuttaa ärsytystä, tulehduksia ja jopa pitkäaikaisia vaurioita hengityselimille. Betonipöly voi myös sisältää piidioksidia, vaarallista ainetta, joka on yhteydessä silikoosiin, mahdollisesti kuolemaan johtavaan keuhkosairauteen. Siksi rakennustyöntekijöiden on tärkeää käyttää parasta betonipölyn suodattavaa tai  hiontaan soveltuvaa hengityssuojainta näiden riskien pienentämiseksi.

Tässä oppaassa tarkastelemme erilaisia hengityssuojaimilla varustettuja kasvonsuojaintyyppejä. Esittelemme parhaat ja mukavimmat hengityssuojaimet,  joilla varmistetaan optimaalinen suojaus rakennustyömaalla,  ja samalla suojainten helppokäyttöisyys. 

Käsittelemme seuraavia aiheita:

 1. Rakennusalan kasvonsuojainten eri tyypit
 2. Kasvonaamarit ja hengityssuojaimet: milloin ja miksi?
 3. Parhaat maskit betonipölylle
 4. Parhaat maskit hiomiseen
 5. Yhteenveto
Protective work equipemtn PPE_4.webp
Hiontapöly ja betonipöly aiheuttavat merkittäviä uhkia työntekijöiden terveydelle.

Rakennusalan kasvonsuojainten eri tyypit

Rakennustyömaan yöntekijöille on saatavana kolmenlaisia kasvonsuojaimia: kertakäyttömaskit, uudelleenkäytettävät maskit ja hengityssuojaimet.

 • Kertakäyttömaskit, kuten N95-maskit, ovat suosittu valinta, koska ne ovat edullisia ja helppokäyttöisiä. Kertakäyttömaskit tarjoavat perussuojauksen pölyä ja hiukkasia vastaan. Ne eivät kuitenkaan välttämättä tarjoa samantasoista suojaa kuin uudelleenkäytettävät naamarit tai hengityssuojaimet, eikä niitä ole suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön.
 • Uudelleenkäytettävät naamarit ovat kestävämpi ja kustannustehokkaampi ratkaisu, sillä ne on valmistettu kestävistä materiaaleista, jotka voidaan puhdistaa ja  suojainta voidaan käyttää uudelleen useita kertoja. Joissakin uudelleenkäytettävissä naamareissa on jopa vaihdettavat suodattimet, jotka takaavat korkeatasoisen suojan betonipölyä ja muita vaarallisia aineita vastaan.

Puolikasvo- ja kokokasvohengityssuojaimet tarjoavat parhaan mahdollisen suojan, sillä ne peittävät joko nenän ja suun tai koko kasvot, ja estävät näin haitallisten hiukkasten hengittämisen. Tämän luokan mukavimmissa hengityssuojaimissa on säädettävät hihnat, silikoninen kasvonsuojain ja erilaisia hiukkassuodatinvaihtoehtoja rakennustyömaan eri tarpeisiin. Puolet kasvoista peittävät hengityssuojaimet soveltuvat esimerkiksi hiontatöihin, joissa suojaus pieniltä hiukkasilta on ensisijainen huolenaihe. Koko kasvot peittävät hengityssuojaimet taas tarjoavat kattavan suojan tehtäviin, joihin liittyy haitallisia kemikaaleja tai höyryjä.  Ne sopivat siis esimerkiksi piidioksidia sisältävän betonipölyn kanssa työskentelyyn.

Kasvonaamarit ja hengityssuojaimet: milloin ja miksi?

Hengityssuojaimilla varustetut kasvonsuojaimet ovat välttämättömiä rakennustyömailla, joilla työntekijät altistuvat haitallisille ilmassa oleville hiukkasille ja kaasuille. 

Nämä naamarit tarjoavat korkeamman suojan kuin kertakäyttöiset tai uudelleenkäytettävät naamarit, ja varmistavat, että työntekijät voivat suorittaa tehtävänsä turvallisesti ja mukavasti. 

Hengityssuojaimet voivat suodattaa haitalliset hiukkaset, kuten asbestin, piidioksidin ja muut rakennustyömailla yleisesti esiintyvät myrkylliset aineet.

Kun valitset hengityssuojainta rakennustöissä käytettäväksi, ota huomioon seuraavat keskeiset ominaisuudet:

 • Suodattimen tehokkuus: Valitse hengityssuojain, jossa on korkea suodatustehokkuus, kuten P100 tai N100, varmistaaksesi optimaalisen suojan ilmassa olevia hiukkasia vastaan.

 • Mukavuus: Valitse hengityssuojain, jossa on säädettävä, pehmustettu päähihna ja pehmeä, silikoninen kasvosuoja, jotta se olisi mahdollisimman mukava pidempienkin käyttöjaksojen aikana.

 • Istuvuus: Oikea istuvuus on ratkaisevan tärkeää tehokkaan suojauksen kannalta, joten valitse hengityssuojain, jossa on säädettävät hihnat ja laaja kokovalikoima, joka sopii erilaisille kasvojen muodoille.

 • Patruunoiden yhteensopivuus: Varmista, että hengityssuojaimeen mahtuu tiettyjä tehtäviä varten suunniteltuja patruunoita, kuten orgaanisia höyryjä tai hiukkassuodattimia varten suunniteltuja patruunoita.

 • Huolto ja kestävyys: Kestävä hengityssuojain, jossa on helposti vaihdettavat osat ja suodattimet, tarjoaa pitkäkestoisen suojan ja vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Parhaat maskit betonipölylle

Haitallisia piidioksidihiukkasia sisältävä betonipöly on merkittävä terveysriski rakennustyöntekijöille. 

Esimerkiksi laajamittaisissa infrastruktuurihankkeissa betonin laaja käyttö ja poraustoiminta voivat altistaa työntekijät korkeille pitoisuuksille piidioksidipölyä. Suojellakseen työntekijöitä tältä vaaralta projektinjohtoryhmät toteuttavat usein tiukkoja turvallisuustoimenpiteitä, joihin kuuluu muun muassa suuritehoisten suodattimien ja hengityssuojainten pakollinen käyttö.

Pitkäaikainen altistuminen piidioksidipölylle voi johtaa silikoosiin, terveyttä vakavasti heikentävään ja mahdollisesti kuolemaan johtavaan keuhkosairauteen. Terveysviranomaiset ovat ilmoittaneet, että vuosittain diagnosoidaan yli 20 000 uutta silikoositapausta. Parhaiden betonipölyltä suojaavien maskien käyttö on tärkeää altistumisen minimoimiseksi ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

Kun valitset hengityssuojaimet rakennustyöämaalle erityisesti betonipölyä varten, ota huomioon seuraavat ominaisuudet:

 • Suuritehoinen hiukkassuodatin: P100- tai N100-suodattimella varustettu hengityssuojain takaa parhaan mahdollisen suojan betonipölyä vastaan.

 • Mukavuus ja istuvuus: Valitse naamari, jossa on säädettävät hihnat ja silikoninen kasvonsuojain, jotta naamari istuu mukavasti ja turvallisesti pitkien käyttöjaksojen aikana.

Huolto ja kestävyys: Kestävä naamari, jossa on helposti vaihdettavat suodattimet, tarjoaa pitkäaikaisen suojan ja vähentää kokonaiskustannuksia.

Construction worker 8.webp
Tutustu laajaan valikoimaan suojanaamareita  ja hengityssuojaimia  rakennustyöntekijöille.

Parhaat maskit hiomiseen

Hionta tuottaa hienoja pölyhiukkasia, jotka voivat hengitettynä aiheuttaa hengitystieongelmia ja pitkäaikaisia vaurioita työntekijöiden keuhkoille. Esimerkiksi suurissa rakennushankkeissa, kuten historiallisten rakennusten kunnostuksessa, työntekijät voivat altistua hiomapölylle, joka on peräisin erilaisista materiaaleista, kuten puusta, rappauksesta tai metallista. Asianmukainen hiontanaamari on ratkaisevan tärkeä suojain näille hiukkasille altistumisen estämiseksi ja hengitysteiden terveyden ylläpitämiseksi.

Hiontanaamarin tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää noudattaa asianmukaisia käyttö- ja huolto-ohjeita. Joitakin keskeisiä huomioon otettavia seikkoja ovat mm:

 • Oikea istuvuus: Säädä hihnat ja nenäosa, jotta ne sulkeutuvat tiiviisti kasvojen ympärille. Hyvin istuva naamari estää hiukkasten vuotamisen sisään ja antaa näin käyttäjälleen paremman suojan.
 • Suodattimien vaihtaminen säännöllisesti: Tarkista valmistajan ohjeet suodattimien vaihtamisesta ja noudata näitä ohjeita optimaalisen suojan ylläpitämiseksi. Jos suodattimen käyttöikä on esimerkiksi 40 käyttötuntia, vaihda se tämän rajan saavuttamisen jälkeen, jotta varmistetaan, että maski suodattaa edelleen tehokkaasti pölyhiukkasia.
 • Uudelleenkäytettävien maskien puhdistus: Puhdista ja desinfioi uudelleenkäytettävät maskit valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta ne pysyvät tehokkaina ja hygieenisinä. Jotkin naamarit voidaan esimerkiksi purkaa ja puhdistaa miedolla saippualla ja vedellä, kun taas toiset saattavat vaatia erityisiä puhdistusliuoksia. Säännöllinen puhdistus auttaa ehkäisemään pölyn ja bakteerien kertymistä, mikä takaa turvallisemman työympäristön.

Keskittymällä näihin huoltotoimenpiteisiin rakennustyöntekijät voivat pidentää suojainten käyttöikää ja varmistaa tasaisen suojan vaarallisilta pölyhiukkasilta.

Construction worker 3.webp
Browse our extensive PPE catalogue for construction workers

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että asianmukaisten hengityssuojainten merkitystä rakennustyöntekijöille ei voi korostaa liikaa.

Rakennustyöntekijät kohtaavat työmaalla lukuisia vaaroja, minkä vuoksi on tärkeää investoida korkealaatuisiin suojanaamareihin ja hengityssuojaimiin. 

Suojaimen tyypistä riippumatta on aina ratkaisevan tärkeää valita asianmukainen suojaus yksilöllisten työtehtävien ja -vaarojen perusteella. Varustamalla työntekijäsi parhaalla betonipölyyn soveltuvalla maskilla, hiontanaamarilla ja hengityssuojaimilla varustetuilla kasvonaamareilla voit osoittaa sitoutumisesi turvalliseen työpaikkaan ja työntekijöidesi terveyteen.

Muista ottaa huomioon suodattimen tehokkuus, mukavuus, istuvuus, patruunoiden yhteensopivuus ja huolto, kun valitset hengityssuojainta. Työntekijöiden tulisi lisäksi olla aktiivisia hengityksensuojaintensa huollossa ja huolehtia turvallisuustarpeistaan. 

Seuraavaksi voit selata täydellistä luetteloa Euroopan luotetuimpien valmistajien suojanaamareista ja hengityssuojaimista, äläkä unohda pyytää ilmaista näytettä!

Tutustu Euroopan laajimpaan valikoimaan

Lue lisää

4

minuutin luku

21 joulukuun, 2023
Lue kuinka Leipomo Primula säästi jopa 20 % MRO-hankinnoissaan keskittämällä leipomotoiminnan tuotteiden hankinnat Droppen avulla.
7

minuutin luku

29 marraskuun, 2023
Liiallinen melu työmaalla johtaa kuulovaurioihin. Tämä käytännöllinen opas auttaa sinua valitsemaan tehokkaat, turvalliset ja mukavat kuulonsuojaimet.
8

minuutin luku

29 marraskuun, 2023
Kohtaatko turvallisuushaasteita korkean riskin työympäristöissä? Opi valitsemaan parhaat huomioliivit ja huomiotakit työntekijöillesi sekä ylläpitämään niitä.
30+ Pages of Industry Insights & Practical Tips

Don't Let Hidden Costs Hurt Your Bottom Line

Apply our proven strategies on uncovering your hidden procurement costs and save up to 30 %

By adding your email, you agree to Droppe's privacy policy.