Search
Sisällysluettelo
E-Kirja
Opas kuinka
Tunnistaa
Hankintojesi
Piilokustannukset
Syöttämällä sähköpostiosoitteesi hyväksyt Droppen tietosuojakäytänteet.

Elintarviketeollisuuden Työntekijöiden Erityyppiset Kasvomaskit

Tutustu eri tyyppisiin elintarvikekäyttöön soveltuviin kasvonsuojaimiin työntekijöiden suojelun varmistamiseksi ja elintarvikkeiden ristikontaminaation estämiseksi.

Elintarvikealalla tiukkojen hygieniatoimenpiteiden noudattaminen on ratkaisevan tärkeää elintarviketurvallisuuden takaamiseksi, sekä myös tietenkin työntekijöiden ja  asiakkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Yksi kriittinen osa näitä tiukkoja hygieniakäytäntöjä ovat elintarvikekäyttöön soveltuvat henkilönsuojaimet ja niiden asianmukainen käyttö. Elintarvikealalla henkilönsuojaimet, kuten kasvomaskit, muodostavat elintärkeän suojan mahdollisia saastumisia ja ristikontaminaatioita vastaan. 

Tässä artikkelissa tutustumme erityyppisiin elintarvikekäyttöön soveltuviin kasvosuoja- ja kasvomaskityyppisiin henkilönsuojaimiin sekä niiden ainutlaatuisiin ominaisuuksiin ja soveltuvuuteen erilaisissa elintarvikkeiden käsittely-ja palveluympäristöissä.

Kun ymmärrät näiden suojainten sekä niiden käyttökohteiden erot toisiinsa verrattuna, voit tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä henkilökohtaisista suojavarusteista (tunnetaan myös nimellä PPE), jotta voit ylläpitää korkeimpia terveys- ja turvallisuusstandardeja ravintolassasi tai elintarvikkeiden käsittelylaitoksessasi, ja näin noudattaa elintarvikeomavalvontasuunnitelmaa.

Tässä ovat elintarviketeollisuudessa käytettävien elintarvikekäyttöön soveltuvien kasvonsuojainten pääluokat, joita käsittelemme tässä artikkelissa:

 1. Kertakäyttöiset kasvonsuojaimet
 2. Uudelleenkäytettävät kasvosuojat
 3. Hengityssuojaimet
 4. Kokokasvosuojat
 5. Näin valitset oikeat elintarvikekäyttöön soveltuvat kasvomaskit yksilöllisiin tarpeisiisi
Food processing.webp
Tiukkojen hygieniatoimenpiteiden noudattaminen on ratkaisevan tärkeää elintarviketurvallisuuden takaamiseksi ja  sekä työntekijöiden että asiakkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kertakäyttöiset kasvosuojaimet

Kertakäyttöiset kasvomaskit ovat suosittu valinta elintarvikealalla, sillä ne ovat kätevä ja kustannustehokas ratkaisu työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseen ja elintarvikkeiden saastumisen estämiseen. Näin voidaan turvata elintarviketurvallisuus.

Nämä tyypillisesti kuitukangasmateriaalista valmistetut maskit on suunniteltu kertakäyttöisiksi, ja ne takaavat tuoreen, saastumattoman suojan joka kerta, kun niitä käytetään.

Kertakäyttöiset kasvomaskit soveltuvat erityisen hyvin elintarvikkeiden käsittely- ja jalostusympäristöihin johtuen suurelta osin niiden kevyestä rakenteesta ja kyvystä estää pisaroiden, jotka voivat mahdollisesti saastuttaa elintarvikkeita, leviäminen hengitysteistä.

Lisäksi nämä kasvomaskit edistävät työpaikan puhtaanapitoa, koska ne voidaan helposti hävittää käytön jälkeen, mikä vähentää ristikontaminaation riskiä. Ne ovatkin hyvä lisä osaksi elintarvikeomavalvontasuunnitelmaa.

Kertakäyttöisten elintarvikekäyttöön soveltuvien kasvosuojainten käyttöön elintarviketeollisuudessa liittyy useita etuja.

 • Ensinnäkin kertakäyttöiset kasvomaskit tarjoavat käytännöllisen ja hygieenisen vaihtoehdon, joka auttaa vähentämään bakteerien ja virusten leviämistä. 

   
 • Toiseksi niiden edullisuus tekee niistä varteenotettavan vaihtoehdon kaiken kokoisille yrityksille. 

   
 • Lisäksi ne vaativat työntekijöiltä vain vähän koulutusta, koska ne voidaan pukea ja riisua nopeasti ja helposti.

On kuitenkin otettava huomioon myös joitakin kertakäyttöisiin maskeihin liittyviä rajoituksia. Kertakäyttöiset kasvomaskit eivät välttämättä tarjoa saman tasoista suojaa kuin kehittyneemmät henkilönsuojaimet, kuten hengityssuojaimet

Lopuksi, on aina ensisijaisen tärkeää varmistaa, että kertakäyttömaskit hävitetään asianmukaisesti saastumis- ja tartuntariskin välttämiseksi.


Uudelleenkäytettävät kasvonaamarit

Uudelleenkäytettävä, pestävä kasvomaski, jotka on usein valmistettu esimerkiksi puuvillasta, on suunniteltu pestäväksi ja uudelleenkäytettäväksi. Tämä vähentää jätettä ja tarjoaa ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon kertakäyttöisille kasvosuojaimille. 

Soveltuvuudeltaan uudelleenkäytettävät kankaiset kasvonaamarit soveltuvat parhaiten elintarvikepalveluihin ja muihin elintarvikkeiden käsittelyyn liittyviin ympäristöihin, joissa on ensisijaisesti estettävä hengitystiepisaroiden leviäminen eikä niinkään altistuminen vaarallisemmille epäpuhtauksille. Pestävä kasvomaski voi olla käyttökelpoinen vaihtoehto esimerkiksi ravintoloissa, kahviloissa tai catering-palveluissa työskentelevälle henkilöstölle.

Uudelleenkäytettävien kangasnaamareiden tehokkuuden varmistamiseksi on noudatettava asianmukaisia hoito- ja desinfiointimenetelmiä. Tähän kuuluu säännöllinen pesu korkeissa lämpötiloissa sopivilla pesuaineilla ja mahdollisuuksien mukaan kuivaus suorassa auringonvalossa. On erittäin tärkeää tarkastaa naamarit kulumisen merkkien varalta ja vaihtaa ne aina tarvittaessa uusiin.

Kuten aiemmin mainittiin, uudelleenkäytettävät kasvomaskit ovat ympäristöystävällisempiä kuin kertakäyttöiset kasvonaamiot, mikä vähentää jätettä ja edistää kestävyyttä. Lisäksi ne voivat olla kustannustehokkaampia pitkällä aikavälillä, sillä alkuinvestoinnin voi korvata kertakäyttömaskien ostotarpeen väheneminen.

On kuitenkin otettava huomioon myös rajoituksia. Uudelleenkäytettävät kangasnaamarit eivät välttämättä tarjoa samaa suojaustasoa kuin kertakäyttöiset naamarit tai hengityssuojaimet, varsinkaan riskialttiissa ympäristöissä, joissa on tärkeää taata elintarviketurvallisuus.

Lisäksi asianmukainen hoito ja hygienian ylläpito ovat olennaisen tärkeitä pestävien maskien jatkuvan tehokkuuden varmistamiseksi, mikä voi vaatia yrityksiltä ylimääräistä aikaa ja resursseja. Lisäksi uudelleenkäytettävien kangasnaamareiden kestävyys ja käyttöikä voivat vaihdella, mikä edellyttää säännöllistä tarkastusta ja vaihtamista tarpeen mukaan.

Food processing 6.webp
Tutustu laajaan kasvonaamari- ja hengityssuojainvalikoimaamme.

Hengityssuojaimet
 

Hengityssuojaimet, kuten esimerkiksi N95-maskit tai niiden eurooppalaiset vastineet, FFP2-maskit, tarjoavat korkeamman suojaustason kuin kertakäyttöiset maskit tai uudelleenkäytettävät kangasnaamarit. 

Nämä kasvomaskit on suunniteltu suodattamaan ilmassa olevilta hiukkasilta, mukaan lukien epäpuhtauksilta, joita voi esiintyä riskialttiissa elintarvikkeiden käsittely-ympäristöissä elintarvikealalla.

Hengityssuojaimet soveltuvat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa elintarviketeollisuuden työntekijät voivat altistua ilmassa oleville epäpuhtauksille, kuten pölylle, homeelle tai muille vaarallisille aineille. Näissä riskialttiissa ympäristöissä hengityssuojainten käyttö voi auttaa varmistamaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden ja samalla estää elintarvikkeiden saastumisen.

Elintarviketeollisuudessa käytettävien hengityssuojainten käyttöön liittyy useita etuja.

 • Ensinnäkin ne tarjoavat erinomaisen hengitysilman suodatuksen ja suojan, mikä tekee niistä olennaisen tärkeän valinnan korkean riskin elintarvikejalostustilanteissa. 
   
 • Toiseksi nämä maskit on usein suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön, ja ne tarjoavat paremman käyttömukavuuden ja kestävyyden verrattuna kertakäyttöisiin kasvomaskeihin.

Kuten kaikissa elintarvikekäyttöön tarkoitetuissa kasvosuojaimissa, myös hengityssuojaimissa on joitakin rajoituksia, jotka on otettava huomioon. Hengityssuojaimet voivat olla kalliimpia kuin kertakäyttöiset tai uudelleenkäytettävät kasvomaskit, mikä saattaa aiheuttaa yrityksille korkeampia kustannuksia. Lisäksi asianmukainen sovitus ja koulutus ovat olennaisen tärkeitä näiden maskien tehokkuuden varmistamiseksi, mikä voi vaatia työnantajilta ylimääräistä aikaa ja resursseja. 

Vaikka hengityssuojaimet tarjoavat erinomaisen suodatuksen, ne eivät välttämättä ole välttämättömiä kaikissa elintarviketeollisuuden ympäristöissä, varsinkaan niissä, joissa ilmansaasteiden riski on pienempi.

Kokokasvosuojat

Kokokasvosuojat ovat eräänlaisia henkilönsuojaimia, jotka on suunniteltu suojaamaan koko kasvojen alue, mukaan lukien silmät, nenä ja suu. 

Nämä läpinäkyvät suojat on yleensä valmistettu kestävästä muovimateriaalista, ja niitä käytetään yhdessä elintarvikekäyttöön tarkoitettujen kasvosuojien kanssa lisäsuojan tarjoamiseksi elintarvikealan työntekijöille.

Kokokasvosuojat sopivat erityisesti elintarviketeollisuuden työntekijöille, jotka tarvitsevat lisäsuojaa silmille ja kasvoille. Tällaisia työntekijöitä voivat olla esimerkiksi vaarallisia aineita käsittelevät työntekijät, jotka työskentelevät korkeapainelaitteiden kanssa tai työskentelevät ympäristöissä, joissa lentävät roskat tai roiskuvat nesteet ovat mahdollisia riskejä. Käyttämällä kokokasvosuojia yhdessä muiden kasvonsuojainten kanssa työntekijät voivat minimoida loukkaantumis- ja saastumisriskin.

Koko kasvot suojaavien henkilönsuojainten käytöstä elintarviketeollisuudessa on useita etuja.

 • Ne tarjoavat kattavan suojan, joka suojaa käyttäjän kasvot ja silmät mahdollisilta vaaroilta. 
   
 • Kun niitä käytetään yhdessä muiden kasvonsuojainten kanssa, ne tarjoavat lisäsuojan ja varmistavat korkeimmat elintarviketurvallisuus- ja hygieniastandardit.

Rajoitusten osalta kokokasvosuojat voivat olla epämukavampia käyttää kuin pelkät kasvomaskit, koska ne voivat tuntua tukevammilta ja rajoittavammilta.

Lisäksi kokokasvosuojat voivat aiheuttaa näkyvyysongelmia, erityisesti jos ne huurtuvat tai naarmuuntuvat käytön aikana. Kokokasvosuojat eivät korvaa muita kasvonsuojaimia, ja niitä olisi käytettävä yhdessä asianmukaisten elintarvikekäyttöön soveltuvien kasvonsuojainten kanssa optimaalisen suojan varmistamiseksi.

Näin valitset oikeat elintarvikekäyttöön soveltuvat kasvomaskit yksilöllisiin tarpeisiisi

Elintarviketeollisuuden työntekijöille sopivien elintarvikekäyttöön soveltuvien kasvonsuojainten valinta on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa korkeimmat elintarviketurvallisuuden, hygienian sekä yleisen terveyden ja turvallisuuden standardit. 

Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon useita tekijöitä, sillä kunkin työpaikan erityistarpeet voivat vaihdella keskenään huomattavasti.

Tässä ovat kaikki toimintavaiheet, jotka sinun tulisi toteuttaa, jotta voit hankkia oikeanlaiset elintarvikekäyttöön soveltuvat kasvonsuojaimet yrityksesi käyttötapauksiin ja -olosuhteisiin:

 • Arvioi kontaminaatioriskin taso työympäristössä. Erilaiset elintarvikkeiden käsittely- tai jalostustehtävät voivat vaatia eri tasoista suojausta, joten on tärkeää valita aina kasvonsuojaimet, jotka soveltuvat työntekijöiden kohtaamiin yksilöllisiin haasteisiin. Korkean riskin ympäristöt, joissa on esimerkiksi ilmassa kulkeutuvia epäpuhtauksia, saattavat edellyttää hengityssuojainten käyttöä, kun taas matalan riskin ympäristössä työntekijöitä voidaan suojata riittävästi uudelleenkäytettävillä kangasmaskeilla.

   
 • Huomioi, millaisia elintarvikkeiden käsittely- tai jalostustehtäviä työntekijäsi suorittavat. Joihinkin tehtäviin voi kuulua raaka-aineiden käsittelyä, kun taas toiset tehtävät saattavat edellyttää kypsennettyjen tai valmiiksi pakattujen tuotteiden käsittelyä. Kunkin tehtävän erityisvaatimusten ymmärtäminen auttaa sinua valitsemaan tiimillesi sopivimmat kasvonsuojaimet.

   
 • Ota huomioon terveys- ja turvallisuusmääräykset. Varmista, että valitsemasi naamarit ovat kaikkien asiaankuuluvien säännösten ja alan standardien mukaisia. Joissakin tapauksissa tämä voi tarkoittaa, että on hankittava kasvonaamarit, jotka on sertifioitu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
   
 • Arvioi käyttömukavuus ja istuvuus. Hyvin istuva kasvonaamari ei ainoastaan suojaa paremmin, vaan se on myös mukavampi käyttää. Etsi suojaimia, joissa on säädettäviä ominaisuuksia, kuten korvalenkit tai pään hihnat, jotta ne istuvat varmasti kaikille työntekijöille.

   
 • Sisällytä mukaan kasvosuojaimten lisäksi myös kaikki muut yrityksesi olosuhteisiin sopivat suojavarusteet. Yrityksesi erityistehtävistä ja -riskeistä riippuen voi olla tarpeen yhdistää kasvonsuojaimet muunlaisiin henkilönsuojaimiin, kuten käsineisiin, esiliinoihin tai kokokasvosuojiin.
Food processing 2.webp
Tutustu laajaan kasvonaamari- ja hengityssuojainvalikoimaamme.

Yhteenveto 

Elintarvikekäyttöön soveltuvien kasvonsuojainten käyttö on elintärkeää elintarviketurvallisuuden, terveys- ja turvallisuusstandardien ylläpitämisessä ja saastumisen ehkäisemisessä. 

Kun tiedostat saatavilla olevat suojainvaihtoehdot, kuten kertakäyttöiset kasvonsuojaimet, uudelleenkäytettävät kasvomaskit, hengityssuojaimet ja kokokasvosuojat, voit tehdä faktaan perustuvia päätöksiä, jotka koskevat sopivimpia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) kaikkiin yrityksesi käyttötarkoituksiin.

Kun harkitset vaihtoehtoja, pidä mielessäsi tässä artikkelissa käsitellyt eri tekijät, kuten kontaminaatioriskin taso, elintarvikkeiden käsittely- tai jalostustehtävien tyyppi, terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattaminen sekä kasvonsuojainten mukavuus ja istuvuus. 

Tutustu nyt kattavaan kasvonaamioiden valikoimaan, josta löydät kaikki Euroopan luotetuimmat toimittajat, ja pyydä ilmainen näyte.

Tutustu Euroopan laajimpaan valikoimaan

Lue lisää

4

minuutin luku

21 joulukuun, 2023
Lue kuinka Leipomo Primula säästi jopa 20 % MRO-hankinnoissaan keskittämällä leipomotoiminnan tuotteiden hankinnat Droppen avulla.
7

minuutin luku

29 marraskuun, 2023
Liiallinen melu työmaalla johtaa kuulovaurioihin. Tämä käytännöllinen opas auttaa sinua valitsemaan tehokkaat, turvalliset ja mukavat kuulonsuojaimet.
8

minuutin luku

29 marraskuun, 2023
Kohtaatko turvallisuushaasteita korkean riskin työympäristöissä? Opi valitsemaan parhaat huomioliivit ja huomiotakit työntekijöillesi sekä ylläpitämään niitä.
30+ Pages of Industry Insights & Practical Tips

Don't Let Hidden Costs Hurt Your Bottom Line

Apply our proven strategies on uncovering your hidden procurement costs and save up to 30 %

By adding your email, you agree to Droppe's privacy policy.