Tilaa nopeammin tiimisi tuotekatalogeilla
shield-iconTukena jo yli 1500 organisaation ja paikallisen yrityksen arjessa

DROPPE INDUSTRIAL MARKETPLACE - YLEISET KÄYTTÖEHDOT

1. Yleiskatsaus

Tervetuloa Droppeen, verkkotukkumarkkinapaikkaan, joka auttaa yrityksiä tilaamaan tukkumyynnissä Euroopan parhaimmilta työvaate-, pakkaus- ja varustevalmistajilta ("Palvelu"). Palvelun omistaa ja sitä ylläpitää kokonaisuudessaan Droppe Oy (y-tunnus 3130765-4), joka on perustettu ja joka on olemassa Suomen lakien mukaan ja jonka rekisteröity osoite on Lapinlahdenkatu 16, 00180, Helsinki, Suomi, ja sen tytäryhtiöt ("**Droppe" **tai "meidän", "meitä" ja/tai "me").

Palvelun käyttöoikeutesi ja käyttösi on seuraavien yleisten käyttöehtojen alainen. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Jos et hyväksy näitä Ehtoja kokonaisuudessaan, et saa käyttää Palvelua. Palveluun pääsy tai sen käyttäminen tarkoittaa, että hyväksyt nämä ehdot, jotka muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen ("Sopimus") sinun ja Droppen välillä.

Käyttämällä Palvelua vakuutat ja takaat, että olet Toimittaja tai Ostaja, joka toimii yrityksen tai muun oikeushenkilön muodossa.

Henkilönä, joka tekee nämä ehdot yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, vakuutat ja takaat, että sinulla on laillinen valtuus sitoa kyseinen osapuoli näihin ehtoihin, ja näissä ehdoissa "sinä" ja "sinun" viittaavat kyseiseen osapuoleen.

2. Määritelmät

"Tilillä" tarkoitetaan tiliä, joka sinun on rekisteröitävä (kuten kohdassa 4 on kuvattu) tullaksesi Toimittajaksi Palveluun, jotta voit käyttää tiettyjä ominaisuuksia ja lähettää Jäsensisältöä Toimittajana.

"Ostaja" tarkoittaa ostajayhteisöä, joka ostaa tuotteita Palvelun kautta operatiivista käyttöä tai jälleenmyyntiä varten.

"Yhteisön Sisältö" tarkoittaa kaikkia tietoja, asiakirjoja ja materiaaleja, joita sinä, Droppe tai kolmannen osapuolen lisenssinantajat syötät, lataat tai jaat Palvelussa, mukaan lukien Droppen Sisältö, Jäsenen Sisältö ja Kolmannen osapuolen Sisältö.

"Droppe-sisältö" tarkoittaa kaikkia tietoja, asiakirjoja ja materiaaleja, jotka Droppe tai sen kolmannen osapuolen lisenssinantajat ovat syöttäneet, ladanneet, upottaneet tai jakaneet Palveluun tai muutoin sinulle Palvelun tarjoamisen yhteydessä.

"Immateriaalioikeuksilla" tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja niihin liittyviä oikeuksia (mukaan lukien tietokanta- ja luettelointioikeudet), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, kauppanimiä, liikesalaisuuksia, taitotietoa ja kaikenlaisia muita rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä immateriaalioikeuksia.

"Jäsen" tarkoittaa Ostajaa tai Toimittajaa.

"Jäsenen Sisältö" tarkoittaa mitä tahansa sisältöä, jonka Jäsen julkaisee, lähettää tai lataa Palveluun tai toimittaa Droppeen Palvelussa näytettäväksi, esimerkiksi tuoteluetteloita, tuotekuvia ja tuotearvosteluja.

"Toimittaja" tarkoittaa liiketoimintayksikköä, jonka tuotteita tarjotaan myytäväksi ja/tai jonka tuotteita myydään Palvelun kautta ja joka on suorittanut kohdassa 4 kuvatun rekisteröintiprosessin.

"Ehdot" tarkoittaa näitä yleisiä käyttöehtoja, jotka sisältävät palvelussa ajoittain julkaistavat käytäntömme sekä kaikki näihin käytäntöihin tehdyt muutokset tai lisäykset.

"Kolmannen osapuolen sisältö" tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa tietoa tai sisältöä, jonka kolmas osapuoli on asettanut saatavillesi ja jota voit käyttää Palvelun sisällä tai sen käytön yhteydessä.

"Vierailija", "sinä" ja/tai "sinun" tarkoittaa kollektiivisesti kaikkia Jäseniä ja Palvelun satunnaisia vierailijoita.

3. Muutokset ehtoihin ja palveluun

 1. Droppe pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja tai asettaa ajoittain uusia Palvelua koskevia ehtoja. Tällaiset muutokset tai lisäykset ja uudet ehdot tulevat voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin sinua koskeva ilmoitus uusista Ehdoista tai muista uusista ehdoista ja edellytyksistä asetettiin saatavillesi Palvelussa tai muutoin.

 2. Suosittelemme, että tarkistat nämä ehdot säännöllisesti. Palvelun käytön jatkaminen sen jälkeen, kun olet saanut ilmoituksen uusista ehdoista tai muutoksista tai lisäyksistä näihin ehtoihin, merkitsee ja katsotaan sinun hyväksyvän kyseiset muutokset tai lisäykset. Jos et halua hyväksyä näitä Ehtoja tai niiden muutoksia tai lisäyksiä tai uusia ehtoja, sinun on ilmoitettava siitä meille sähköpostitse ja lopetettava Palvelun käyttö ennen kuin tällaiset muutokset tulevat voimaan, ja Dropella on oikeus lopettaa Palvelun käyttö. Edellä mainitusta riippumatta olet aina velvollinen suorittamaan kaikki aloitetut tapahtumat (mukaan lukien esim. tilattujen tuotteiden toimitus/maksaminen), ellei Droppe kirjallisesti kehota sinua toimimaan toisin.

 3. Droppe kehittää Palvelua jatkuvasti, ja Droppe voi tehdä Palveluun muutoksia tai muutoksia ajoittain oman harkintansa mukaan. Muutoksiin voi kuulua esimerkiksi Palvelun minkä tahansa sisällön, ominaisuuden tai materiaalin keskeyttäminen, lopettaminen tai lopettaminen. Jos Droppe tekee muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti Palveluun tai Palvelun käyttöösi, Droppe ilmoittaa sinulle tällaisista muutoksista etukäteen Palvelussa olevilla ilmoituksilla. Jos et hyväksy Palveluun tehtyjä muutoksia, sinulla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen et voi käyttää tai käyttää Palvelua.

 4. Käyttäjä hyväksyy, että Palvelun saatavuudessa voi esiintyä katkoksia esimerkiksi datayhteys- tai verkkohäiriöiden tai kolmansien osapuolten palveluiden katkosten vuoksi. Droppe voi keskeyttää Palvelun käytön mistä tahansa syystä ilman velvollisuutta korvata mitään vahinkoja. Droppe pidättää oikeuden lopettaa tai keskeyttää Palvelun tai sen osan tarjoamisen milloin tahansa. Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt, että Droppe ei ole vastuussa Palvelun käyttökyvyttömyydestä.

 5. Hyväksyt, että Dropella on oikeus rajoittaa, keskeyttää tai peruuttaa minkä tahansa Kävijän oikeus käyttää tai käyttää Palvelua.

 6. Ostajat ja satunnaiset kävijät voivat käyttää Palvelua rekisteröitymättä ennen ostamista Palvelun kautta.

 7. Toimit toimittajana Palvelussa, sinun on toimitettava Droppelle hakemus tuotteista, joita haluat myydä Palvelun kautta. Hakemuksen jättäminen ja tilin luominen ovat edellytyksiä toimittajien pääsylle ja Palvelun käytölle. Hakemus ja tili ovat maksuttomia. Toimittajien on suoritettava rekisteröintimenettely ottamalla yhteyttä Droppeen ilmoittautumisvaiheessa.

 8. Kun rekisteröit tilisi, sinun on annettava totuudenmukaiset, tarkat ja täydelliset tiedot ja pidettävä ne ajan tasalla. Olet aina vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä antamiesi tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

 9. Ainoastaan Toimittajan valtuutetut käyttäjät voivat käyttää Palvelua Toimittajan tilillä.

 10. Kaikkia rekisteröitymisen yhteydessä annettuja tietoja koskee Droppen tietosuojakäytäntö.

 11. Rekisteröityneenä jäsenenä ja tilin käyttäjänä olet vastuussa kaikkien tilisi tietojen suojaamisesta. Sinun on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin estämään Palvelun luvaton käyttö tilisi kautta. Olet yksin vastuussa kaikesta tililläsi tapahtuvasta toiminnasta. Droppe ei ole vastuussa tilisi luvattomasta käytöstä.

 12. Jos epäilet, että joku luvaton henkilö on saanut tietoonsa tilisi tunnukset tai että hänellä on pääsy tilillesi, sinun on ilmoitettava tästä välittömästi Dropelle.

 13. Droppe-sisällön ja palvelun immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Droppelle ja/tai sen kolmansille osapuolille lisenssinantajille.

 14. Kaikki immateriaalioikeudet ja omistusoikeus Jäsensisältöön kuuluvat sinulle ja/tai kolmannen osapuolen lisenssinantajillesi. Sinun on varmistettava, että Jäsensisältösi ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai riko mitään sovellettavia lakeja tai lainsäädäntöä. Jos Droppe katsoo kohtuullisen harkintansa mukaan, että Jäsensisältösi rikkoo Sopimusta, Droppella on oikeus poistaa kyseinen Jäsensisältö ilman minkäänlaista vastuuta.

 15. Kolmannen osapuolen sisällön immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan kolmannen osapuolen sisällön omistajille, jotka säilyttävät kaikki siihen liittyvät oikeudet.

 16. Palvelun käytön yhteydessä käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä, poistamatta, muuttamatta tai peittämättä tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, tekijänoikeuksia, kauppanimiä tai muita omistusoikeuksia ilman Droppen etukäteen antamaa lupaa.

 17. Tämä Sopimus ei anna Droppeen omistusoikeutta Jäsensisältöösi tai immateriaalioikeuksiisi, lukuun ottamatta rajoitettuja oikeuksia, jotka ovat kohtuudella välttämättömiä, jotta Droppe voi tarjota Palvelua ja sen toimintoja tämän Sopimuksen mukaisesti.

 18. Olet vastuussa Jäsensisällön laillisuudesta, luotettavuudesta, eheydestä, tarkkuudesta ja laadusta. Et saa ladata Palveluun laittomia, loukkaavia, uhkaavia, herjaavia, kunnianloukkaavia tai muuten sopimattomia tietoja, aineistoja tai sisältöä.

 19. Sopimuksen päättyessä olet vastuussa siitä, että poistat Jäsensisältösi palvelusta. Myönnät Dropelle oikeuden säilyttää Jäsensisältöä Palvelussa Sopimuksen päättymisen jälkeen Palvelun ylläpitoa, kehittämistä ja parantamista varten. Droppe poistaa irtisanottuun tiliin liittyvät henkilötiedot heti, kun se on toiminnallisesti mahdollista, ja siinä määrin kuin se on laissa edellytetty.

4. Lisenssit

Droppen jäsenelle myöntämät lisenssit

 1. Droppe myöntää Jäsenelle ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan ja rajoitetun lisenssin käyttää ja käyttää Palvelua ja yhteisön sisältöä tämän Sopimuksen voimassaoloaikana.

 2. Jäsenellä ei ole oikeutta alilisensoida tai siirtää tai millään tavalla kaupallisesti hyödyntää Droppen sille myöntämää lisenssiä. Kiellettyihin kaupallisiin hyödyntämistapoihin kuuluu muun muassa myyminen, vuokraaminen, uudelleenkäyttö, siirtäminen, jakelu, siirtäminen tai muulla tavoin lisenssin tarjoaminen kolmannelle osapuolelle, koska tällaista oikeutta ei ole annettu sopimuksessa.

Jäsenen Dropelle myöntämät lisenssit

 1. Jäsen myöntää Droppelle ilmaisen, ei-yksinomaisen, luovutettavissa olevan, siirrettävissä olevan, alilisensoitavissa olevan, maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, katsella, kopioida, mukauttaa, muokata, jakaa, esittää julkisesti tai muulla tavoin käyttää Jäsenen Sisältöä Palvelun toteuttamiseksi ja käytettäväksi Droppen mainonnassa, markkinoinnissa, julkisuudessa tai muissa vastaavissa yhteyksissä.

 2. Haluamme korostaa, että edellä mainitun lisenssin myöntäminen Dropelle ei millään tavoin rajoita sinun oikeuksiasi omistusoikeuteen Jäsensisältöösi tai oikeutta käyttää tai hyödyntää tällaista sisältöä.

 3. Jäsen varmistaa, että Jäsenen Sisältö ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai riko mitään sovellettavia lakeja tai lainsäädäntöä ja että Jäsenellä on kaikki Droppen lisenssin myöntämiseen tarvittavat oikeudet, suostumukset ja vapautukset.

5. Palaute

 1. Arvostamme aina palautetta ja rohkaisemme sinua esittämään mielipiteitäsi, kommenttejasi ja parannusehdotuksiasi palveluun.

 2. Jos annat palautetta Droppeen, myönnät Droppelle jatkuvan, peruuttamattoman, tekijänpalkkioista vapaan, ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, kopioida ja muokata palautetta tukeaksesi sinua Sopimuksen yhteydessä ja kehittääksesi ja parantaaksesi Palvelua.

6. Luottamus lähetettyihin tietoihin

 1. Palvelussa tai sen kautta esitetyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleiseen tiedottamiseen, eikä niihin saa luottaa sellaisenaan. Droppe ei vastaa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta, täydellisyydestä tai hyödyllisyydestä. Kieltäydymme kaikesta vastuusta ja vastuusta, joka aiheutuu siitä, että kuka tahansa Palvelumme jäsen tai satunnainen kävijä tai kuka tahansa, jolle saatetaan ilmoittaa sen sisällöstä, luottaa tällaisiin tietoihin.

 2. Palvelu sisältää kolmansien osapuolten, mukaan lukien Vierailijat, ja kolmansien osapuolten lisenssinantajien tarjoamaa sisältöä. Hyväksymällä nämä ehdot käyttäjä hyväksyy, että Droppe ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tarjoaman tai linkittämän sisällön tai materiaalin oikeellisuudesta. Sisällössä tai aineistossa esitetyt mielipiteet ja näkemykset ovat yksinomaan julkaisijan omia eivätkä vastaa Droppen mielipidettä.

 3. Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Hyväksyt, että Droppe ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai resurssien sisällön tarkkuudesta.

7. Viestintä

 1. Droppe voi ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse, tekstiviestillä tai muilla digitaalisilla ja muilla kuin digitaalisilla kanavilla, mukaan lukien automaattiset valintajärjestelmät. Operaattorikohtaisia tavanomaisia data- ja viestimaksuja voidaan soveltaa.

 2. Jäsenellä on mahdollisuus kieltäytyä markkinointiviestinnästä, mutta hän ymmärtää, että kieltäytyminen voi vaikuttaa palvelun toimivuuteen.

8. KIELLETTY KÄYTTÖ

 1. Voit käyttää palvelua ja yhteisön sisältöä (mukaan lukien Droppe-sisältöä) ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. Et saa eikä sinulla ole oikeutta antaa muiden tehdä mitään seuraavista:

  1. käyttää palvelua sovellettavien lakien vastaisesti;

  2. käyttää Palvelua tavalla, joka loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, liikesalaisuuksia tai yksityisyyttä;

  3. käyttää, upottaa, näyttää, peilata tai kehystää Droppen rekisteröityä nimeä, tavaramerkkiä, logoa, muita tietoja, ulkoasua tai suunnittelua millä tahansa sivulla ilman Droppen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta (voit linkittää Droppen laskeutumissivulle, kunhan se ei kuvaa tai viittaa mihinkään yhteyteen puolestamme eikä sitä tehdä esimerkiksi harhaanjohtavalla, herjaavalla, lainvastaisella tai näiden ehtojen vastaisella tavalla);

  4. kiertää tai yrittää kiertää Palvelun käytönvalvonta- tai kopioinninesto-ominaisuuksia;

  5. tutkia, skannata tai testata palvelun haavoittuvuutta;

  6. käydä kauppaa muiden Vierailijoiden kanssa vilpillisessä mielessä;

  7. käyttää Palvelua minkä tahansa henkilön tai yhteisön huijaamiseen (mukaan lukien esimerkiksi varastettujen tai laittomien tuotteiden myynti, varastettujen luottokorttien käyttö);

  8. käyttää palvelua, Droppe-sisältöä tai muuta yhteisön sisältöä tavalla, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai heikentää palvelua;

  9. käyttää tiedonlouhintaa, robotteja, kaapimista tai muita vastaavia tiedonkeruu- tai -louhintamenetelmiä;

  10. luoda Tilejä automatisoidusti tai väärillä tai vilpillisillä tekosyillä;

  11. käyttää, myydä, vuokrata, siirtää, näyttää julkisesti, levittää, lähettää, kopioida, ladata, muokata, lisensoida tai muutoin antaa kolmannelle osapuolelle oikeus käyttää Palvelua ja/tai Droppe-sisältöä tai muuta Palvelun kautta saatavilla olevaa yhteisön sisältöä, paitsi Sopimuksen määräysten mukaisesti;

  12. häiritä muiden Kävijöiden Palvelun käyttöä;

  13. kääntää tai purkaa Palvelua tai päästä käsiksi sen lähdekoodiin;

  14. valmistaa johdannaisteoksia, jotka perustuvat Palveluun ja/tai Droppe-sisältöön tai muuhun Palvelun kautta saatavilla olevaan yhteisön sisältöön;

  15. käyttää Palvelua luvattoman mainonnan, myynninedistämismateriaalin, roskapostin, roskapostin, ketjukirjeiden, kilpailujen, pyramidijärjestelmien tai muunlaisen tarjouspyynnön tai joukkoviestinnän lähettämiseen;

  16. käyttää Palvelua sellaisen aineiston lähettämiseen, joka sisältää mainosohjelmia, haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia, matoja tai muuta tietokonekoodia, joka on suunniteltu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan tietokoneohjelmistojen tai -laitteiden toimintaa; tai

  17. harjoittaa toimintaa, joka muutoin aiheuttaisi minkäänlaista vastuuta Dropelle tai yhteistyökumppaneillemme.

 2. Droppe pidättää oikeuden tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten, valtion virastojen tai muiden viranomaisten kanssa ja käynnistää oikeudellisia toimia laittoman toiminnan yhteydessä.

9. Kerätyt tiedot

 1. Droppe kerää ja käsittelee toimittajan ja ostajan valtuutettujen edustajien henkilötietoja, kuten yhteystietoja ja tunnistetietoja. Droppe käsittelee tällaisia henkilötietoja rekisterinpitäjänä kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteensa mukaisesti.

10. Irtisanominen ja tilin peruuttaminen

 1. Droppe pidättää oikeuden välittömästi keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi pääsysi palveluun ja/tai tiliin ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta sinua kohtaan, jos Droppe epäilee, että käytät palvelua sopimuksen, toimittajan palveluehtojen (jos olet toimittaja) tai ostajan palveluehtojen (jos olet ostaja) vastaisesti.

 2. Jos sopimus irtisanotaan, olet edelleen vastuussa kaikista maksettavista summista. Jos olet toimittaja tai ostaja, irtisanominen tulee voimaan vasta, kun kaikki sopimusvelvoitteesi, mukaan lukien esimerkiksi toimitus- ja maksuvelvoitteet, jotka liittyvät käynnistettyihin transaktioihin (esimerkiksi ostajien suorittamat tuotteiden ostot) on täysin ja lopullisesti suoritettu, ellei Droppe kirjallisesti kehota sinua toimimaan toisin.

 3. Voit irtisanoa sopimuksen (ja tilisi, jos olet toimittaja) milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ask@droppe.fi.

 4. Dropella on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa ja mistä tahansa syystä 30 päivän kirjallisella ilmoituksella.

11. Vastuuvapauslausekkeet

 1. Jos palvelu ei toimi sopimuksen mukaisesti, Droppe pyrkii kaupallisesti kohtuullisin toimin lieventämään vikaa ja palauttamaan palvelun käytön. Käyttäjä hyväksyy, että Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on ja kulloinkin saatavilla olevilla toiminnoilla ilman minkäänlaista takuuta, ei nimenomaista eikä epäsuoraa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, takuuseen myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

 2. Dropella on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkistaa Jäsenten tai Palvelussa vierailevien henkilöiden antamien lausuntojen taustat.

12. Korvaus

 1. Sitoudut puolustamaan, vahingonkorvaamaan ja pitämään Droppen ja sen emoyhtiön, tytäryhtiöiden, tytäryhtiöiden, yhteistyökumppaneiden, seuraajien ja oikeudenomistajien sekä niiden omistajien, jäsenten, toimihenkilöiden, johtajien, työntekijöiden, asiamiesten, edustajien, urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden, lisenssinantajien, palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten sisällöntuottajien vahingoittumattomana kaikista väitteistä, vastuista, vahingoista ja tuomioista, palkinnot, tappiot, kustannukset, kulut ja palkkiot (mukaan lukien kohtuulliset lakimies- ja kirjanpitopalkkiot), jotka kolmannet osapuolet ovat esittäneet näiden ehtojen, ostajan palveluehtojen tai toimittajan palveluehtojen (soveltuvin osin) ja/tai minkä tahansa lain tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisen ja/tai palvelun, mukaan lukien jäsensisällön, käyttämisen vuoksi tai siitä johtuen.

13. Vastuun rajoittaminen

 1. Hyväksyt, että Droppe ei ole vastuussa:

  1. kaikki satunnaiset, erityiset, esimerkilliset, epäsuorat tai välilliset vahingot, mukaan lukien rajoituksetta voittojen tai liikearvon menetys tai liikevaihdon, tuotannon tai liiketoiminnan vähenemisestä tai keskeytymisestä aiheutuneet vahingot;

  2. tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta, turmeltumisesta tai muuttumisesta, eikä mistään vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tästä, mukaan lukien tietojen uudelleenrakentamisesta aiheutuvat kustannukset;

  3. kaikki viestintä, vuorovaikutus tai tapaamiset muiden Vierailijoiden kanssa;

  4. henkilökohtaiset vahingot, ruumiinvammat, henkinen kärsimys tai kyvyttömyys, jotka liittyvät Palvelun tai sen yhteisön sisällön käyttöön; tai

  5. sopimus, vahingonkorvausvelvollisuus (mukaan lukien huolimattomuus) tai tuotevastuu, ellei se perustu pakottavaan lainsäädäntöön.

 2. Droppen yhteenlaskettu kokonaisvastuu sinua kohtaan sopimuksen, toimittajan palveluehtojen ja ostajan palveluehtojen nojalla tai niiden yhteydessä on rajoitettu 100 euroon.

14. Vientivalvonta

 1. Hyväksymällä tämän sopimuksen sitoudut noudattamaan kaikkia Euroopan talousaluetta (ETA) ja ulkomaita koskevia vientilakeja ja takaat, että tuotteita tai niihin liittyviä teknisiä tietoja, joita viedään tai jälleenviedään, ei suoraan tai välillisesti rikota tai käytetä tällaisten lakien ja asetusten kieltämiin tarkoituksiin. Vakuutat ja takaat, että et sijaitse kielletyissä maissa tai että et ole minkään hallituksen luettelossa kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.

15. Ilmoitukset

 1. Kaikki sallitut tai vaaditut ilmoitukset tai yhteydenotot on annettava kirjallisesti ja sähköpostitse Droppen ja sinun välillä. Sähköpostin päivämäärää pidetään ilmoituksen lähettämispäivänä.

16. sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

 1. Sopimukseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakeja ja sitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ottamatta huomioon lainvalintaa koskevia säännöksiä.

 2. Kaikki sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätevyydestä johtuvat tai siihen liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesten lukumäärä on yksi (1). Välimiesmenettelyn kotipaikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi tai englanti. Välimiesmenettely ja välitystuomio ovat luottamuksellisia.

 3. Droppe voi aina hakea maksuvelvoitteisiin liittyviä oikeussuojakeinoja julkisissa tuomioistuimissa tai täytäntöönpanoviranomaisissa millä tahansa sovellettavalla alueella.

 4. Tähän sopimukseen ei sovelleta tavaran kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ehtoja.

17. MUUTA

Toimeksianto

Et voi siirtää tai luovuttaa tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen sinulle luovuttamia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Droppen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Voimme kuitenkin siirtää tämän sopimuksen ja kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain tytäryhtiölle tai seuraajalle tai liiketoimintavarojemme ostajalle tai hankkijalle oman harkintamme mukaan ja ilman sinun ennakkosuostumustasi.

Irrotettavuus

 1. Jos jokin tämän sopimuksen osa todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi minkä tahansa tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen toimesta, tämä ei vaikuta tämän sopimuksen muiden osien pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Sen sijaan tätä sopimusta on tulkittava ja tulkittava siten, että sen vaikutus pysyy mahdollisimman lähellä sitä vaikutusta, joka sillä olisi ollut ilman tällaista pätemättömyyttä tai täytäntöönpanokelvottomuutta.

Ei luopumista

 1. Jonkin oikeuden tai määräyksen täytäntöönpanon viivästyminen tai laiminlyönti ei merkitse luopumista kyseisen oikeuden tai määräyksen tulevasta täytäntöönpanosta.

Ehtojen säilyminen

 1. Kaikki tämän sopimuksen määräykset, joiden on tarkoitus jäädä voimaan tämän sopimuksen voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen jälkeen, jäävät voimaan.

Ota yhteyttä

Droppe Oy
Lapinlahdenkatu 16
00140 Helsinki, Suomi
ask@droppe.fi